กรุงเทพฯ_16 กรกฎาคม 2563

รูปรวม

พิธีลงนาม

คุณมนู เลียวไพโรจน์ (ด้านซ้าย) และคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (ด้านขวา)

รูปรวม

รูปรวม