COSMOTALKS

วิวัฒนาการของความยั่งยืน

ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอเจนซี่วิเคราะห์เทรนด์ความงามนะดับโลก Fashion Snoops ในฐานะนักยุทธศาสตร์อาวุโสด้านความงามและสุขภาพ โดย Mallory Huron เจาะลึกถึงวิวัฒนาการของเทรนด์ความงามและสุขภาพที่ยั่งยืน

และจะเน้นย้ำถึงนวัตกรรมใหม่และระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การอัปเดตบรรจุภัณฑ์ แนวโน้มของส่วนผสม และอื่นๆ โดยการสำรวจการพัฒนาที่ยั่งยืนในหมวดหมู่ต่างๆ การนำเสนอนั้นจะเชื่อมโยงจุดต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและไปในสู่ทิศทางใดต่อไป

 

SPEAKER: Mallory Huron, Beauty and Wellness Strategist
Fashion Snoops

 


ลงทะเบียนฟังสัมมนา !