โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของโควิด -19

ในฐานะผู้จัดงาน คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน ทางเราไม่เพียงแต่จะติดตามสถานการณ์โควิดในกรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิดเท่านั้น แต่เรายังมีมาตรการป้องกันที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพอีกด้วย รายการต่อไปนี้เป็นข้อตกลงที่ใช้ในระหว่างการจัดงานแสดงสินค้าที่เกิดขึ้นในปี 2020 และจะดำเนินการต่อไปในปี 2021

ข้อกำหนดในการจัดแสดงสินค้าช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จุดคัดกรอง


- มีจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่และไม่อนุญาตผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 เข้าพื้นที่ และจะต้องใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อเข้าพื้นที่

- ทางเจ้าหน้าที่ของอาคารจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 เข้าภายในอาคาร โดยจะให้ผู้มาร่วมงานได้พักก่อน 10 – 15 นาที และทำการตรวจใหม่อีกครั้ง


หน้ากากอนามัย


- ผู้ที่ต้องการเข้าภายในอาคาร ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หากไม่มีการสวมใส่หน้ากาก ทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร


แอลกอฮอล์ล้างมือ


- มีแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการ ในพื้นที่บริเวณการจัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถทำความสะอาดมือหรือสิ่งของที่ใช้งานได้ตลอดเวลาในการเยี่ยมชมงาน


ระบุตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือ Passport ที่จุดลงทะเบียน


- ผู้ที่ต้องการเข้างานจัดแสดงสินค้า จำเป็นต้องพกบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตร เป็นการตรวจสอบว่าผู้ถือบัตรเป็นบุคคลเดียวกัน

- การเข้าร่วมงานถูกควบคุมอย่างเข้มงวด โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและมีบัตรแสดงตัวหรือหนังสือเดินทางเข้าร่วมเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดตามผู้เข้าร่วมงานทุกท่านหากมีเหตุฉุกเฉิน


ความหนาแน่นของพื้นที่จัดแสดงงาน


- ผู้ออกงาน ผู้เยี่ยมชมงาน ผู้จัดงานและผู้ปฏิบัติงานต่างๆ 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตรม
  (ตัวอย่าง: พื้นที่บูธ 36 ตรม. จะสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ 9 ท่าน)

- ลดการสัมผัสผ่านวัตถุต่างๆ โดยใช้ E-Brochure หรือ E-Name Card

- ขอความร่วมมือให้พนักงานทำความสะอาดสินค้าที่มีการสัมผัสทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โปรดติดตามได้ที่ เว็บไซต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้:ที่นี่.