COSMOTRENDS

เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้แสดงงานทุกคนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ด้วยการจัดแสดงในโซนพิเศษของเรา โดยนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทรนด์ความงามระดับโลก ก่อนจะนำมาจัดแสดงในโซน  "Cosmotrends"

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมในโซน "Cosmotrends" ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน รวมถึงผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมงานทุกคน ที่สนใจในเรื่องเทรนด์ความงามเป็นพิเศษอีกด้วย