กรุงเทพฯ_29 มกราคม 2563

คุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

คุณสายันต์ ต้นพานิช

คุณเกศมณี เลิศกิจจา

คุณรุ่งระวี กิตติสินชัยกุล

บรรยากาศงาน

ช่วงตอบคำถาม

สัมภาษณ์ คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ และคุณเกศมณี เลิศกิจจา