ผู้ร่วมแสดงงาน

ประเภทผู้ร่วมแสดงงาน

○  น้ำหอม เครื่องหอม เครื่องสำอางและอุปกรณ์อาบน้ำ
○  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ออร์แกนิค
○  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
○  ผลิตภัณฑ์สำหรับผลและเล็บ
○  ร้านเสริมสวยและสปาชั้นนำ
○  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
○  ผู้รับจ้างผลิตตามสัญญา / OEM / ODM / ฉลากผลิตภัณฑ์
○  เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
○  บรรจุภัณฑ์หลักและรอง
○  ส่วนผสมเครื่องสำอางและห้องปฏิบัติการ

ผู้ร่วมแสดงงานจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเข้าร่วม

○  กลุ่มประเทศอาเซียน
○  ออสเตรเลีย
○  จีน
○  กลุ่มประเทศยุโรป
○  อินเดีย
○  ญี่ปุ่น
○  เกาหลี
○  ไต้หวัน
○  สหรัฐอเมริกา