2 พื้นที่จัดแสดงหลัก

พื้นที่จัดแสดงหลักภายในงานแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ : Branded Finished Products และ Supply Chain.

Branded Finished Products

โซนนี้ มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกจากทั่วโลก ผู้ร่วมชมงานในส่วนจัดแสดงนี้เหมาะสำหรับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์

ผู้ออกงานในโซนจัดแสดงนี้ได้แก่

- น้ำหอม เครื่องหอม เครื่องสำอางและอุปกรณ์อาบน้ำ

- ร้านเสริมสวยและสปาชั้นนำ

- ผลิตภัณฑ์สำหรับผมและเล็บ

- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ออร์แกนิค

- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Ideal Platform For Business Networking

Cosmoprof CBE ASEAN คือศูนย์กลางทางธุรกิจที่เหมาะสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมธุรกิจความงาม ที่ต้องการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากตลาดความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค ประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของตลาดความงามในอาเซียน ได้มีส่วนสำคัญในการทำให้โซนจัดแสดงสินค้า “Branded Finished Products” ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นแหล่งกระจายสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปอย่างง่ายดาย

ร่วมพบและร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจด้านความงามชั้นนำ พร้อมแลกเปลี่ยนไอเดียธุรกิจ ความรู้และมุมมองภายในงาน

พื้นที่จัดแสดงพิเศษ: Beauty Made in Thailand

อีกหนึ่งไฮไลต์พื้นที่จัดแสดงสินค้าใหม่ภายในงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์ให้กับอุตสาหกรรมความงามของไทย  นับเป็นแนวคิดใหม่ในการดึงดูดนักธุรกิจต่างชาติ ให้เข้ามาชื่นชมและสัมผัสประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย

Supply Chain

พื้นที่จัดแสดงโซนนี้จะจัดแสดงระบบสำหรับการผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอางแบบบรูณการ โดยผู้ร่วมออกงานชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อช่วยเสริมผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Exhibits scope

- ผู้รับจ้างผลิตตามสัญญา / OEM / ODM / ฉลากผลิตภัณฑ์

- เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

- บรรจุภัณฑ์หลักและรอง

- ส่วนผสมเครื่องสำอางและห้องปฏิบัติการ

The biggest cosmetics industry

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และอยู่ในอันดับที่สามของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิต OEM อันดับ 1 สำหรับแบรนด์เครื่องสำอางจากต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตเครื่องสำอาง OEM ไทยสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ โดยปัจจุบันอ้างอิงข้อมูลจาก Thai Cosmetic Cluster พบว่า ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางมากกว่า 762 แห่งทั่วประเทศ

New Business leads

ร่วมออกงานในโซน “Supply Chain” เพื่อพบกับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันทางธุรกิจที่ครอบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมความงาม ร่วมเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากผู้ซื้อคุณภาพในภูมิภาค และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจคุณไปพร้อมกัน