เหตุผลที่คุณควรร่วมแสดงงาน

  • เปิดโอกาสต่อยอดธุรกิจคุณสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • เวทีสำคัญสําหรับบริษัทไทยที่มุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจไปทั่วโลก

  • ผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อคุณภาพ

  • กิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจคุณมากมาย

  • งานเดียวในไทยที่มีเครือข่ายธุรกิจกับงานแสดงสินค้าความงามทั่วทุกมุมโลก

  • การส่งเสริมทางการตลาดที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง

รายชื่อติดต่อ

สำนักงานขาย Asia Pacific
Informa Markets, Hong Kong
โทร +852 2827 6211
แฟกซ์ +852 3749 7310
[email protected]

ฝ่ายการตลาด (ต่างประเทศ)
BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. Milan, Italy
โทร +39 02 796 420
แฟกซ์ +39 02 795 036
[email protected]

สำนักงานขาย ประเทศไทยและอาเซียน
Informa Markets, Thailand
โทร +662 036 0500 ต่อ 222
แฟกซ์ +662 036 0588, 662 036 0599
[email protected]

สำนักงานขาย Europe, Africa, Middle East, The Americas
BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. Milan, Italy
โทร +39 02 796 420
แฟกซ์ +39 02 795 036
[email protected]