รายชื่อติดต่อ

สำนักงานขาย Asia Pacific
Informa Markets, Hong Kong
โทร +852 2827 6211
แฟกซ์ +852 3749 7310
[email protected]

สำนักงานขาย Europe, Africa, Middle East, The Americas
BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. Milan, Italy
โทร +39 02 796 420
แฟกซ์ +39 02 795 036
[email protected]

สำนักงานขาย ประเทศไทยและอาเซียน
Informa Markets, Thailand
โทร +662 036 0500 ต่อ 222
แฟกซ์ +662 036 0588, 662 036 0599
[email protected]

ฝ่ายการตลาด (ต่างประเทศ)
BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. Milan, Italy
โทร +39 02 796 420
แฟกซ์ +39 02 795 036
[email protected]

ฝ่ายการตลาด (ประเทศไทย)
Informa Markets, Thailand
โทร +662 036 0500 ต่อ 724
แฟกซ์ +662 036 0588, 662 036 0599
[email protected]