HOSTED BUYER PROGRAM

Hosted Buyer Program

โปรแกรม "Hosted Buyer Program" เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นในงาน Cosmoprof ทุกๆ งาน

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมความสะดวกระหว่างการเจรจาธุรกิจภายในงาน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซื้อที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้พบกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการอย่างตรงจุด ลดเวลาในการค้นพา และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นานาชาติที่คาดการณ์จะเข้าร่วม

1. ไทย

2. มาเลเซีย

3. ฟิลิปปินส์

4. สิงคโปร์

5. อินโดนีเซีย

6. จีน

7. ญี่ปุ่น

8. ฮ่องกง

9. เกาหลี

10. อินเดีย