ผู้เข้าชมงาน

ผู้เข้าชมงาน แบ่งตามประเภทธุรกิจ

○  ผู้นำเข้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงาม
○  ผู้จัดจำหน่าย
○  ผู้ประกอบการค้าส่ง
○  ผู้ประกอบการค้าปลีก
○  ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
○  ผู้ผลิตสินค้า
○  เจ้าของกิจการ/ ผู้ประกอบการด้านความงาม/ นักพัฒนาสินค้า
○  ผู้ผลิต OEM/ ODM
○  นักการตลาด