การนำเข้า และกระจายสินค้าความงามในประเทศไทย

วิทยากร

วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานแบบลีน

LEAN MASTER

ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี!

ขอบคุณสำหรับการสนใจของท่านในการเข้าร่วมฟังเว็บบีนาร์ของเรา โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม