COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK

13-15 JUNE 2024

QUEEN SIRIKIT
NATIONAL CONVENTION
CENTER (QSNCC)

กิจกรรมสุดพิเศษภายในงาน

พบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงาน

COSMOTALKS​

เวทีสัมมนาความรู้ของเราจากเครือข่ายคอสโมพรอฟคือเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยน อัปเดตความรู้ ในแวดวงอุตสหกรรมความงาม ทั้งนี้ต้องขอบคุณการร่วมมือของเอเจนซี่เทรนด์ความงามระดับโลก นักการตลาด และนักวิเคราะห์ชื่อดังในอุตสาหกรรมความงาม ที่พร้อมกันเข้าร่วมแบ่งปันความรู้บนเวทีกิจกรรมของเรา     

COSMO ONSTAGE​

กิจกรรมสำคัญบนเวทีหลักของงาน คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน บนเวทีเตรียมพบกับกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจมากมาย อาทิ การสาธิตแสดงสินค้า การทดสอบ
สินค้า และการแข่งขัน ทั้งนี้ผู้จัดแสดงสินค้าภายในงานสามารถจองเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้เพื่อสาธิตแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์ หรือการสอนเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ความงาม แก่ผู้เข้าชมงานทุกคน (*การจองเวลากิจกรรมเป็นไปตามการจัดสรรของผู้จัดงานและกฎระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม)

การประชุมสัมนาทางด้านการนวดระดับโลก (World Massage Meeting) เสนอทางเลือกในการฝึกอบรมระดับมืออาชีพที่สูงขึ้น โดยเน้นการนวดที่มีนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในอุตสาหกรรมการนวด งานนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านความงาม นวดและการดูแลร่างกาย และผู้บริหารและเจ้าของศูนย์ความงามเข้าร่วม

COSMOTRENDS​

คือเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ออกแสดงสินค้าทุกคนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือ นวัตกรรมความงามใหม่ล่าสุด ในโซนจัดแสดงพิเศษของเรา โดยนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ความงามที่น่าสนใจทั้งหมดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ความงาม
ระดับโลก ก่อนจะนำมาจัดแสดงในโซน “Cosmotrends” นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมความงามในโซน “Cosmotrends” จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน รวมถึงผู้ซื้อ และผู้เข้าร่วมงานทุกคนที่สนใจในเรื่องเทรนด์ความงามเป็นพิเศษอีกด้วย

其他项目