คอสโมพรอฟ ซีบีอี
อาเซียน

13-15 มิถุนายน 2567

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

SUPPORTERS

รับรองโดย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Thai Cosmetics Manufacturers Association
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สนับสนุนโดย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

สนับสนุนโดยสมาคม

สมาคมเครื่องสำอางแห่งอาเซียน
THE MALAYSIAN COSMETICS AND TOILETRIES INDUSTRY GROUP (MCTIG)
SWAS Logo@2x-100
SPECIALISTS IN WELLNESS ASSOCIATION SINGAPORE
VIETNAM ESSENTIAL OILS AROMATHERAPY COSMETICS ASSOCIATION
CHAMBER OF COSMETICS INDUSTRY OF THE PHILIPPINES INC.

กลุ่มผู้จัดแต่ละประเทศ

BUSINESS FRANCE (FRENCH PAVILION)
其他项目