คอสโมพรอฟ ซีบีอี
อาเซียน

13-15 มิถุนายน 2567

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

สถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในปี 2532 ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้คือ จุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE – Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) และเป็นศูนย์ประชุมระดับนานาชาติแห่งแรกของไทย ที่เป็นสถานที่จัดงานประชุมและอิเวนต์สำคัญๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติกว่า 20,000 งาน และขับเคลื่อนความสำเร็จของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี

ที่อยู่:

เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลักเกณฑ์ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก Covid-19

  1. ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า และผู้เข้าฟังสัมมนาต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่จัดงาน
  2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมชมงานก่อนเข้างานแสดงสินค้า
  3. ผู้เข้าชมงานต้องกรอกเอกสารแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรคก่อนเข้าชมงาน
  4. ผู้เข้าชมงานควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
  5. ผู้จัดงานมีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
  6. เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC จะใช้ในการฆ่าเชื้อพื้นที่ และอุปกรณ์

    หมายเหตุ: เอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค) หรือข้อบังคับพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

其他项目