MONIKA OPOLDOVA

ผู้ดำเนินการ

Monika Opoldova เป็นผู้ดำเนินการด้านสุขภาพที่เชี่ยวชาญด้านการนวดและการบำบัดทางเลือก เธอเป็นคนรักการแพทย์เสริม ปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษาสาขาโรคกระดูกพรุน ตั้งแต่ปี 2021 เธอเป็นผู้ร่วมเขียนและเป็นอาจารย์ของระเบียบการพิธีกรรม Gaia และสมาชิกของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ EMA