Ms. Montira Pornprasit

วิทยากร

คุณ มนทิรา พรประสิทธิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณ มนทิรา ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานของเธอในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทันทีหลังจบการศึกษา โดยเธอมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรส่วนผสมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษ

และด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี ในการทำงานที่ Milott ได้สร้างการพัฒนาในหลายด้านให้กับแบรนด์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, เครื่องสำอาง, อาหารเสริม, เครื่องมือด้านการแพทย์ , กระบวนการผลิตและการขยายจำนวนการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพ