Pornchai Padmindra

วิทยากร
พรชัย ปัทมินทร์ อดีตนายธนาคารอาวุโสผู้มีประสบการณ์กว่า 27 ปีในตลาดทุน วาณิชธนกิจ บรรษัทธนกิจและสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งเขามีหน้าที่ดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด และเป็นหัวหอกในการเติบโตและขยายตัวสำหรับบริษัทไทยจำนวนมากในอาเซียน การเข้าสู่อุตสาหกรรมกัญชาของเขาเกิดจากประสบการณ์ด้านสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็น Dr.CBD บริษัทที่ดำเนินธุรกิจกัญชาทางการแพทย์และโภชนเภสัชจากใบกระท่อมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และผู้มีตื่นรู้ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มการวิจัยก่อนการพัฒนาโดยผสมผสานทั้งการแพทย์แผนไทยและสากลเข้าด้วยกันในระดับมาตรฐานทางการแพทย์ Dr.CBD ยังได้แตกแขวงออกเป็น Dr.Kratom Bio, Dr.CBD Pets และคลินิก CBD สามแห่ง ได้แก่ VitalMedi ที่ทองหล่อ, Dr.CBD ที่โรงพยาบาลนวเวชและ Dr.CBD ที่หัวหิน ปัจจุบัน Dr.CBD ได้รับ 9 รางวัลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปี พรชัยยังเป็นประธานของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เขาได้ทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง