Vivekanand Sistla

วิทยากร

Vivek Sistla ทำงานที่ Unilever ในตำแหน่ง Head of R&D สำหรับผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ดูแลภาพรวมในส่วนของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Global Pond’s ประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำ R&D ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และครอบคลุมในตลาดความงามในหลายภูมิภาคทั้ง เอเชีย ยุโรป และ แอฟริกา

นอกจากนี้เขายังมีความเชียวชาญเป็นพิเศษในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก การทำธุรกิจที่เน้นความยั่งยืน

โดยเฉพาะในส่วนของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นเขายังให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกด้วย