โซนจัดแสดงสินค้าสายการผลิต

ผู้ผลิตOEM/ ODM และ

เครื่องจักร และอุปกรณ์

ส่วนผสม และวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอาง

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายย่อย และรายใหญ่

ผู้ผลิตฉลากผลิตภัณฑ์