KRU KAE

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด, ครูผู้สอนนวดแผนไทย

ครู เก๋ คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดในประเทศไทย และยังเป็นครูผู้ฝึกสอนการนวดแผนไทยอีกด้วย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ครูเก๋ได้ฝึกฝนในศาสตร์แห่งการนวดแผนไทยมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายปีจนมีความเชี่ยวชาญ และทุกวันนี้เธอได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการนวดของเธอเองที่เรียกว่า “Thai yoga Energy healing” ซึ่งเป็นเทคนิคการนวดแบบใหม่ที่เน้นในเรื่องของการักษาสมดุลภายในร่างกายผ่านการนวด