PHRAPAKORN PAKTHARAKANSORN

นักนวดแผนไทย และครูผู้สอนเทคนิคการนวดแผนไทย

คุณ Phrapakorn คือผู้อำนวยการของ Thai Traditional Medicine Center และสื่อสิ่งพิมพ์ Thai Tinakornnimit Temple, Class 9

ปัจจุบัน Phrapakorn เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิธีการนวดแผนไทยที่ทันสมัย และเขายังเป็นผู้สอนเทคนิคด้านการนวดในหลายด้าน อาทิ การนวดแบบผสมผสาน นวดแผนไทยแบบผสมที่รวมเทคนิควิธีการยืดตัวและยืดเส้น