SUTHEP BOONBAMROONG

ครูและผู้ชำนาญด้านการนวดแผนไทย

คุณ Suthep ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการและครูผู้สอนอยู่ที่ Traditional Thai Massage & SPA Sirilada School ที่กรุงเทพฯ ด้วยประสบการณ์หลายปีที่ผ่าน คุณ Suthep ได้สอนให้กับผู้ที่สนใจด้านการนวดแผนไทยมาแล้วมากมาย

เขาได้พัฒนาและนำเสนอเทคนิคการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเอง โดยเน้นไปที่ด้านสุขภาพและการฟื้นฟู จนกลายเป็นเทคนิคการนวดแบบ Thai yoga ที่น่าสนใจ