พญ. ธิรดา จิตตการ

SPEAKER

แพทย์เทรนเนอร์และแพทย์ผู้มีประสบการณ์ประจำรมย์รวินท์คลินิค
จบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอนุปริญญาด้านสาขาตจวิทยาคลินิค ที่ Cardiff University, Wales เป็น 1ใน 20 แพทย์เทรนเนอร์ในโปรแกรม Mentorship ให้กับบริษัท Allergan Medical Aesthetics