Anne-Catherine Auvray

วิทยากร

ปัจจุบัน คุณ Anne-Catherine Auvray ทำงานอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในตำแหน่ง Executive Beauty Editor ของ BEAUTYSTREAMS

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ของเธอในการตลาดและการสื่อสารองค์กรในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง รวมถึงระยะเวลากว่า 10 ปีของการทำงานที่ Clarins Paris ในตำแหน่ง International Product Development Marketing Manager และ International Operational Marketing Manager.

และเธอยังเป็น International Key Account และ New Projects Manager ของงาน Cosmoprof อีกด้วย โดย  Anne Catherine มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการทำแบรนด์ การวางแผนการตลาดและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์