Dr Thada Piamphongsant, M.D.

SPEAKER

นพ.ธาดา จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อวิชาโรคผิวหนัง (Dermatology) ที่ Hahneman Medical College ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สอบได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาตจพยาธิวิทยาหรือสาขาเนื้อเยื่อผิวหนัง (Dermatopathology)
นพ.ธาดา เปิดสอนเทคนิคการรักษาโรคผิวหนังเวชสําอางและ Mesotherapy ให้กับแพทย์ชาวไทย และต่างประเทศที่สนใจ ผ่านทางสมาคมเวชสําอาง และศัลยศาสตร์ผิวพรรณและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายความรู้ด้านโรคผิวหนัง และความงามในหลายประเทศ เช่น อียิปต์ สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นพ.ธาดา เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันความรู้ Asian Esthetic Dermatology (AED) เกี่ยวกับเวชศาสตร์ผิวพรรณ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและเป็นอาจารย์สอนวิชาเวชศาสตร์ผิวพรรณ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กรุงเทพฯ เน้นด้านการดูแลรักษาสิว ฝ้า ตลอดจนเทคนิคการทำเลเซอร์ต่างๆ การฉีด ฟิลเลอร์ โบทูลินั่มท็อกซิน และทำการวิจัยสูตรรักษาสิว ฝ้า ครีมกันแดด สูตรชะลอริ้วรอย รวมทั้งการผลัดเซลล์ผิว