Heloise Lefebvre Du Prey

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางจากฝรั่งเศส ที่มีความหลงใหลในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความงาม เธอได้สร้างชื่อเสียงของเธอด้วยการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจความงามกับเอเจนซี่ที่ชื่อว่า Asia Cosme Lab

ปัจจุบัน เธอรับผิดชอบดูแลในส่วนของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาศัยอยู่ที่ กรุง Jakarta ประเทศ อินโดนีเซีย

เธอเข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับความงามอยู่บ่อยครั้งในต่างประเทศและเคยเข้าร่วมในการประกวดด้านความงามต่างๆ

เธอมีความเขียวชาญโดยเฉพาะในเรื่องของ Halal Beauty ที่กำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศอาเซียน รวมถึงหัวข้อน่าสนใจอื่นๆ อย่างเรื่อง Green & Clean Beauty, มุมมอง West vs East beauty อีกด้วย