ซิ่ว ชิง เหว่ย

SPEAKER

คุณแคท เหว่ย เป็นสมาชิกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) สัญชาติสิงคโปร์ ผู้มากด้วยประสบการณ์หลากหลายแขนงนานนับปี ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงด้านการพัฒนาที่ดิน สาธารณสุข และที่สำคัญที่สุดคือ ด้านความงาม
คุณแคทมีวุฒิการศึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ นับเป็นบุคลากรทรงคุณค่าของบริษัทในการสนับสนุนการขยายธุรกิจ และเป็นผู้เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ คุณแคทไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และไต้หวันเท่านั้น แต่ยังพยายามดึงดูดผู้บริโภคในกลุ่มอายุดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
เธอกล่าวว่าการสนับสนุนของทีมงานพหุเชื้อชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่ สนุกสนาน และรักการผจญภัย เป็นเสาหลักการดำเนินงานของเธอในเรื่องการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เนื่องด้วยโอกาสที่มาถึงนี้เอง คุณแคทจึงได้รวบรวมมุมมองส่วนตัวของเธอว่า ธุรกิจควรกำหนดเป้าหมายไปที่คนรุ่นใหม่ในด้านนวัตกรรมความงาม ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียใหม่ๆ อย่างไรบ้าง และจะขอแบ่งปันมุมมองส่วนตัวของเธอให้ทุกท่านในงานได้รับทราบพร้อมกัน