Yang Hu

วิทยากร

คุณ Yang คือผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมความงามในเอเชีย ตลอดประสบการณ์ทำงานของเธอได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของอุตสาหกรรมความงามแต่ละประเทศ ผ่านการวิเคราะห์และข้อมูลวิจัยที่ได้รับจากผู้เล่นสำคัญในตลาดความงามแต่ละประเทศ

คุณ Yang เข้าร่วมกับ Euromonitor International ในปี 2022 และได้นำประสบการณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกว่า 7 ปีในอุตสาหกรรมมาด้วย ซึ่งเธอเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย

ผลงานการวิจัยที่มีชื่อเสียงของเธอประกอบไปด้วยเรื่อง ตลาดความงามในเอเชียม, เทรนด์ความงาม K-Beauty, C-Beauty, Clean beauty, digitalisation และ personalization และก่อนที่ Yang จะเข้าร่วม Euromonitor คุณ Yang เคยทำงานที่ Beiersdor Korea และ GS Shop มาก่อน.