คอสโมพรอฟ ซีบีอี
อาเซียน

25-27 มิถุนายน 2568

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ตลาดอาเซียน

ตลาดความงามในอาเซียน

คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน ได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่ตลาดความงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันถึง 750 ล้านคนใน 10 ประเทศ มีอัตราการเติบโตสูงถึง 2.8 ล้านล้าน ถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ทำไมต้องอาเซียน?

10 ประเทศ

ภูมิภาคอาเซียนประกอบไปด้วย 10 ประเทศ รวมประชากรกว่า 750 ล้านคน ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  และเวียดนาม

ประเทศไทย

ประเทศไทยคือศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ด้วยวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่น่าสนใจ

6 พันล้าน สู่ 88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจด้าน E-commerce ความงามในภูมิภาค คาดการณ์ว่าจะเติบโตจาก 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 เป็น 88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2568

ประชาคมอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยในการทำธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคให้สะดวกมากขึ้น

10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ภายในปี 2563 ตลาดความงามในภูมิภาคจะเติบโตถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

#DiscoverAseanBeauty

คู่มือดิจิทัลสำหรับเคล็ดลับทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจตลาดความงามเชิงกลยุทธ์นี้มากขึ้น
คู่มือดิจิทัลเกี่ยวกับเคล็ดลับทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อทำให้คุณได้รู้จัก และเข้าใจตลาดเชิงกลยุทธ์ด้านความงามนี้ดียิ่งขึ้น

อินโดนีเซีย

เครื่องสำอางฮาลาล

ไทย

โรงงานรับผลิตสินค้า

มาเลเซีย

มาตราฐานฮาลาลแห่งชาติ

สิงคโปร์

การขายปลีก

其他项目