คอสโมพรอฟ ซีบีอี
อาเซียน

13-15 มิถุนายน 2567

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

COSMOFORUM

14 กันยายน 2023 | 17:00-17:45​

โอกาสธุรกิจในตลาดความงามอาเซียน

ในการบรรยายครั้งนี้ จะเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของตลาดความงามอาเซียนที่กำลังขยายตัว โดยเน้นไปที่ปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยในการขยายการเติบโต พฤติกรรมผู้บริโภค และการเข้ามาถึงของเทรนด์ความงามใหม่ๆในภูมิภาค

Euromonitor จะนำเสนอถึงโอกาสธุรกิจต่างๆ กำลังเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเติบโตของตลาดความงามอาเซียน อาทิ โอกาสของแบรนด์ความงามขนาดเล็ก, ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืน, K-Beauty อินฟลูเอนเซอร์ และ ตลาดความงาม Halal นอกจากนี้ คุณ Yang จะกล่าวเพิ่มถึงเรื่องอุปสรรคอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ความงาม

กล่าวโดยสรุปการบรรยายในสัมมนานี้จะแสดงให้คุณได้เห็นภาพ ได้เข้าใจ ภาพรวมของการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมความงามในอาเซียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วิทยากร

อ่านประวัติย่อ

Yang Hu

Insights Manager, Health & Beauty Asia of Euromonitor

ผู้สนับสนุนหลัก

其他项目

Yang Hu

SPEAKER

Yang is responsible for enriching regional cross-industry insights on Asia Health and Beauty, working with local analysts and providing high quality market insights to key clients.

She joined Euromonitor International in 2022,and has seven years’ experiences in strategic planning and venture development in the beauty and retail industries.

Her research areas include the Asian beauty market, K-beauty, C-beauty, dermocosmetics, clean beauty, digitalisation and personalisation. Prior to joining Euromonitor, Yang worked at Beiersdor Korea and GS Shop.