คอสโมพรอฟ ซีบีอี
อาเซียน

25-27 มิถุนายน 2568

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

COSMOTALKS

14 June | 12:00 - 12:45 (local time)

Sustainable Life Cycle of Cosmetics - from Design to Development and Retail Marketing

Innovations for a Greener Future

The Beauty Industry in ASEAN is experiencing rapid growth, but with this expansion comes a growing responsibility to address sustainability concerns. Consumers are increasingly seeking products that are not only effective but also Environmentally friendly and Ethically sourced. This session will delve into the innovations that are shaping Sustainable Beauty in the Region, from ingredient sourcing and packaging to manufacturing processes and consumer education.

MODERATOR

READ THE BIO

Terachai Yaoprukchai

Sustainability Certification Manager SGS

SPEAKERS

READ THE BIO

Dr Thada Piamphongsant, M.D.

President of Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery

READ THE BIO

Thanittra Dokpikul, PhD

Regulatory Affairs Manager
Innovation and Science Department Amway (Thailand) Ltd.

MAIN PARTNER

其他项目

Terachai Yaoprukchai

MODERATOR

Extensive experience includes auditing diverse sectors like manufacturing, chemical, and energy production. Experienced Lead Auditor and Lead Tutor specializing ISO 50001 (Energy Management). Background in mechanical engineering, he possesses the technical knowledge essential for understanding energy use and GHG emissions within complex industrial settings.

Dr Thada Piamphongsant, M.D.

SPEAKER

นพ.ธาดา จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อวิชาโรคผิวหนัง (Dermatology) ที่ Hahneman Medical College ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สอบได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาตจพยาธิวิทยาหรือสาขาเนื้อเยื่อผิวหนัง (Dermatopathology)
นพ.ธาดา เปิดสอนเทคนิคการรักษาโรคผิวหนังเวชสําอางและ Mesotherapy ให้กับแพทย์ชาวไทย และต่างประเทศที่สนใจ ผ่านทางสมาคมเวชสําอาง และศัลยศาสตร์ผิวพรรณและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายความรู้ด้านโรคผิวหนัง และความงามในหลายประเทศ เช่น อียิปต์ สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นพ.ธาดา เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันความรู้ Asian Esthetic Dermatology (AED) เกี่ยวกับเวชศาสตร์ผิวพรรณ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและเป็นอาจารย์สอนวิชาเวชศาสตร์ผิวพรรณ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กรุงเทพฯ เน้นด้านการดูแลรักษาสิว ฝ้า ตลอดจนเทคนิคการทำเลเซอร์ต่างๆ การฉีด ฟิลเลอร์ โบทูลินั่มท็อกซิน และทำการวิจัยสูตรรักษาสิว ฝ้า ครีมกันแดด สูตรชะลอริ้วรอย รวมทั้งการผลัดเซลล์ผิว

Thanittra Dokpikul

SPEAKER

Thanittra Dokpikul is responsible for regulatory compliance and registration of cosmetic, hazardous substances, medical devices, agricultural chemicals, and other home care products in Thailand. PhD in Environmental Toxicology, specializing in all elements of toxicity data review. Represents the affiliate and the corporation in technical and regulatory and serves the affiliate in all technical matters relating.