COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK

13-15 JUNE 2024

QUEEN SIRIKIT
NATIONAL CONVENTION
CENTER (QSNCC)

BEAUTY MADE IN THAILAND
Beauty Made in Thailand คือโซนจัดแสดงสินค้าพิเศษที่เน้นให้คุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ความงามของไทย ที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวและส่วนผสมที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมงานจากต่างประเทศได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงามไทยที่มีคุณภาพในมาตราฐานสากลอย่างแท้จริง

ทำไมต้องเข้าร่วมใน BEAUTY MADE IN THAILAND?

ประเทศไทยคือประตูสำคัญสู่ตลาดความงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมูลค่าของตลาดความงามไทยในอาเซียนนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 25% ของตลาดทั้งหมด รวมทั้งในด้านการผลิตซึ่งประเทศไทยนับเป็นฐานผู้ผลิตแนวหน้าในภูมิภาค ซึ่งทำการผลิตส่งออกให้กับตลาดความงามหลายประเทศในเอเชีย อาทิ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่เน้นในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยคือตัวเลือกแรกๆของนักเดินทางและนักธุรกิจจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากอาเซียน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 10 ล้านคน เพื่อมาจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ความงาม

เป้าหมายผู้ร่วมออกงาน

พื้นที่จัดแสดงสินค้านี้จะเป็นพื้นที่สำคัญให้แก่ผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางได้ใช้เวทีนี้ในการต่อยอดธุรกิจ โดยผู้เล่นที่อยู่ในพื้นที่นี้จะต้องนำเสนอสินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งผู้ร่วมออกแสดงสินค้าในโซนนี้สามารถจะนำเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประเภทสินค้าความงามใดก็ได้ ตั้งแต่ ส่วนผสม ไปจนถึงสินค้าสำเร็จรุป

กลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมงาน

เจ้าของแบรนด์สินค้าความงาม

ผู้จัดจำหน่าย-ผู้นำเข้า-ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าปลีก – ร้านค้าปลีกความงามที่มีหลายสาขา

ร้านจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์หรือ E-commerce

ผู้ผลิตสินค้าที่มีแบรนด์ของตัวเอง

其他项目