คอสโมพรอฟ ซีบีอี
อาเซียน

25-27 มิถุนายน 2568

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

MEDICAL BEAUTY
เวชศาสตร์ความงามหรือ Medical Beauty คืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้ เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราขยายโปรไฟล์งานให้เข้าถึงกลุ่มสุขภาพและความงาม โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดด้านความงามเพื่อสุขภาพของโลก เพราะความงามที่สมบูรณ์เริ่มต้นจากสุขภาพที่ดี โดยภายในงานยังมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่อยู่ในแวดวงความงามเพื่อสุขภาพมาร่วมพบปะกันภายในงานอีกด้วย

ทำไมต้องเข้าร่วมใน MEDICAL BEAUTY?

ประเทศไทยคือจุดหมายสำคัญในการเข้าถึงตลาดความงามอาเซียน โดยมีสัดส่วนของตลาดอยู่ที่ 25 % ของตลาดทั้งหมด นอกจากนี้ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสุขภาพและความงามของโลก ที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านการบริการที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพด้านสุขภาพ ดูได้จากจำนวนโรงพยาบาลและคลินิกความงามที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี รวมถึงได้รับความนิยมจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละปี มีผู้คนกว่า 1.5 ล้านคนจากทั่วโลก เดินทางมาเพื่อรับบริการด้านความงามและสุขภาพที่ประเทศไทย ในปี 2019 ที่ผ่านมาธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างรายให้ประเทศไทยถึง 20% ของ GDP และกว่า 60% ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างเดินทางมาเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความงาม ดูได้จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีคลินิกความงามมากถึง 1,458 แห่ง ทั้งนี้เพื่อตอบรับความต้องการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยว รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นจำนวนกว่า 13.3% ของงบประมาณด้านสุขภาพทั้งหมดอีกด้วย

เป้าหมายผู้ร่วมออกงาน

เป้าหมายของผู้ร่วมออกงานในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมความงามและเทคโนโลยีความงามขั้นสูงสำหรับเวชศาสตร์ความงามและสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมงาน

คลินิกความงาม ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า
其他项目